TheComputerLab

Rootin' Tootin' Cowboy Shootin'

HIGH SCORES

1 220 KIOWR 1-4-2021
2 186 KIOWR 1-4-2021
3 149 KIOMA 1-4-2021
4 123 ANDRE 21-12-2020
5 110 PUC ! 10-1-2021
6 96 DOVI 24-12-2020
7 96 LYVA 21-12-2020
8 92 ALE H 21-12-2020
9 87 TUCO 21-12-2020
10 86 CARO 25-1-2021